Hur fungerar detta med tjänstebil?

En tjänstebil är en bil för arbete och som är betald av arbetsgivaren. Arbetsgivaren äger bilen och ansvarar för dess skötsel, inklusive försäkring, service och reparationer. I utbyte mot detta får arbetstagaren använda bilen både för arbete och privat.

Många fördelar med tjänstebil

Det finns flera fördelar med att ha en tjänstebil. En av de största fördelarna är att man slipper ta hänsyn till bilens kostnader såsom försäkring, service och reparationer eftersom det är arbetsgivaren som står för dessa. Det kan också vara ett bra alternativ för personer som ofta är på resande fot i arbetet.

Tjänstebilen är också ett bra verktyg för arbetsgivaren eftersom den gör det enklare för arbetstagarna att utföra sina arbetsuppgifter. Tjänstebil som förmån kan också vara ett bra sätt att locka till sig och behålla kvalificerad personal.

Det finns också några nackdelar

Att ha tjänstebil är inte heller helt utan nackdelar. En av de största nackdelarna är att man kan känna sig bunden till arbetsgivaren eftersom de äger bilen. En annan är att du förmånsbeskattas när du använder bilen för privat bruk.

Sammantaget är tjänstebil ett bra alternativ för personer som ofta är på resande fot i arbetet och som därför har svårt att klara sig utan bil. Du kan läsa mer om tjänstebil hos Bildeve.